Medya

Hizmetleri,

Medya

Medya her türlü bilgiyi insana ve topluma ileten eğlendirme bilgilendirme ve eğitme gibi üç ana sorumluluğu olan görsel işitsel ve hem görsel hem işitsel araçların tamamına medya adı verilmektedir.

İnsanlar günlük hayatlarında daima iletşim kurarlar. Çağdaş dünyada hayat türüinsanları iletşim araçların dahada bağlamaktadır. Çünkü haberleri düşünceleri ve duyguları bildirmektedir. Düşünceleri paylaşma veya karşılıklı alışveriştir.

Medya görsel sanatları müziği tiyatroyu ve tüm insanların davranışlarını kapsamaktadır. Medya bilgileri yayar eğitir eğlendiriri veya bilgiye yönelik davranışlar ortaya koyar.